SHOWCASE ONE: ARACHNE

Se video på Youtube

ARACHNE

Kompositör: Sebastian Hilli

Författare: Maria Kallio

”Arachne” är en pågående process. Kompositören och författaren fortsätter bygga ut, riva ner och renovera varandras idéer.

Föreställningen tar avstamp i berättelsen om flickan Arachne som tävlar i vävkonst med gudinnan Athena. Arachne vinner tävlingen och passar samtidigt på att smäda gudarna genom att väva en bild av deras försyndelser. För sitt övermod straffas hon och förvandlas av Athena till en spindel.

Via det antika Grekland vävs en bro till bomullsindustrin och den utveckling som tog fart under den industriella revolutionen.

Människans tendenser att överskrida sina befogenheter är ett evigt tema. Babels torn, Ikaros vingar, Arachnes väv är tre exempel på berättelser om människor som inte håller sig inom gränserna för det tillåtna och därför bestraffas.

Olympens hämnande gudar ligger långt ifrån dagens föreställningsvärld, men mänsklighetens överkonsumtion och gränslösa exploatering av natur­resurserna är en hybris som redan börjat kosta oss.

Där människan konfronteras med sina gränser sker en förvandling. Vad blir det av oss när den fysiska verkligheten med allt starkare röst förkunnar att vi närmar oss branten?

SEBASTIAN HILLI
TONSÄTTARE

Sebastian Hilli (f. 1990) slutförde sin magisterexamen i komposition under ledning av prof. Veli-Matti Puumala vid Sibelius-Akademin våren 2016.Under sin studietid spenderade han ett år vid University of Music and Performing Arts i Wien med prof. Michael Jarrell som lärare. Hillis verk har spelats i både Finland och utomlands, som t.ex. i Oslo, Wien, New York, Tokyo, Köpenhamn, Esbjerg, Dresden, Freiburg, Kiev och vid olika festivaler så som Avanti!, Summer Sounds, Time of Music festival, Kiev Contemporary Music Festival, Mise-en music festival, Ung Nordisk musik-festival och Klang-konsertserier i Helsingfors. Hillis musik består främst av kammarmusik för olika uppsättningar. I hans musik spelar en bred användning av instrumentala färger och tekniker en stor roll. Hilli vann första pris i Toru Takemitzu Composition Award 2015 med sitt verk Reachings för orkester. För tillfället jobbar han frilans med uppdrag för bl.a. Helsingfors stadsorkester och en 500-manna kör, Uusinta Ensemble. Hilli jobbar med stöd av ett treårigt arbetsstipendium från Finska Kulturfonden.

MARIA KALLIO
SKRIBENT

Maria Kallio (f. 1982) är filosofie magister i litteraturvetenskap, en Stor Poet och en lagom småsint människa. Sedan det sena 1990-talet har hon sysselsatt sig med livets Stora Frågor, exempelvis ”Vilken choklad är godast?”, ”Vad är kärlek?”, ”Varför är det så tråkigt med hushållsarbete?”, ”Vilken är människans plats i helheten?”.

År 2001 blev hon student varpå hon genom nöd och mycken lust företog sig att bevisa, för sig själv och sin närmaste omvärld, att varken kreativ eller personlig utveckling nödvändigtvis följer inplanerade och raka vägar.

Efter ett kortare försök att jonglera haltande tvåsamhet och studier i socialpolitik och utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa inledde hon studier i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi i Åbo år 2004.

År 2006-2007 studerade hon Performance Art vid Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. År 2007-2009 studerade hon Upplevelseproduktion vid Luleå Tekniska Universitet innan hon i mars 2009 återupptog ­studierna i litteraturvetenskap i Åbo och slutförde sin examen år 2010.

År 2011-2012 deltog hon i kursen Litterärt skapande vid Åbo Akademi.

För tillfället skriver hon på heltid inom projektet Ny Musikteater och ­projektet REKO.

Ny musikteater projektdeltagarna är:
Sauli Zinovjev
Miika Hyytiäinen
Sebastian Hilli & Maria Kallio
Eero Paalanen & Ulriikka Heikinheimo