Om projektet

VAD ÄR
NY MUSIKTEATER?

Projektet NY musikteater vill skapa nya hållbara produktionsprocesser för musikteater samt erbjuda unga lovande kompositörer och skribenter en plattform där de kan utveckla sitt konstnärskap.Inom ramen för Svenska Kulturfondens specialsatsning för teaterkonst beviljades Yrkeshögskolan Novias Enhet för Forskning och Utveckling i Jakobstad ett 3-årigt projektunderstöd med syfte att utmana musikteaterfältet i Finland och utveckla det i en ny riktning.
Med detta projekt önskar vi spränga gränserna för vad musikteater kan vara och bana väg för nya musikteaterformer i Finland.

Under hösten 2015 valdes sex unga kompositörer och skribenter ut för att delta i projektet.
Urvalet gjordes av projektets referensgrupp bestående av sakkunniga personer från såväl ­musikfältet som teaterfältet. I referensgruppen ingår Erik Söderblom (opera- och teate­rregissör), Marina Meinander (dramaturg), Sebastian Fagerlund (kompositör), Jakob Höglund (regissör, skådespelare, koreograf), Markus Fagerudd (­kompositör), Patrick Wingren ­(tonsättare), ­Dick Idman (skådespelare, regissör), Anna Simberg (dramaturg), Åsa Salvesen (regissör, teaterchef på Wasa Teater), Annika Mylläri (operasångare, VD för Schaumansalen) samt projektets initiativtagare Sören Lillkung (operasångare, Enhetschef för Yrkeshögskolan Novia/Kultur).

Ny musikteater projektdeltagarna är:
Sauli Zinovjev
Miika Hyytiäinen
Sebastian Hilli & Maria Kallio
Eero Paalanen & Ulriikka Heikinheimo

Projektet samarbetar också med Konstuniversitetet och Teaterhögskolan i Helsingfors där ­kandidatstuderanden i skådespelarkonst gör en musikteaterproduktion i regi av Jakob ­Höglund. NY musikteater bekostar dramaturgen Tobias Zilliacus och kompositören Robert Kock.
Föreställningen Tragedi har premiär 22.3.2016 i Mediakeskus Lume, Helsingfors.