NY MUSIKTEATER ÄR NYTÄNKANDE, HÅLLBART & INNOVATIVT

VAD ÄR NY MUSIKTEATER?

Projektet NY musikteater vill skapa nya hållbara produktionsprocesser för musikteater samt erbjuda unga lovande kompositörer och skribenter en plattform där de kan utveckla sitt konstnärskap.

Inom ramen för Svenska Kulturfondens specialsatsning för teaterkonst beviljades Yrkeshögskolan Novias Enhet för Forskning och Utveckling i Jakobstad ett 3- årigt projektunderstöd med syfte att utmana musikteaterfältet i Finland och utveckla det i en ny riktning.

Med detta projekt önskar vi spränga gränserna för vad musikteater kan vara och bana väg för nya musikteaterformer i Finland.

Blommor till föreställningarna levererades av Slow Flower Garden, samma leverantör som till Ragnarök.

27.10.2017

Efter den framgångsrika Showcase-festivalen fortsätter NY Musikteater-projektet genom hela 2017. Styrgruppen valde i slutet av september ut två av Showcase-föreställningarna som kommer att ges vidare stöd för fortsatt utveckling. Vi gratulerar Sauli Zinovjev med verket SYRJÄ samt Miika Hyytiäinen med verket mii. Alla sex deltagare som valdes till projektet har möjlighet att få beställningsstöd för scenuppsättning ifall ett samarbete med en teater eller organisation har bekräftats innan 1.8.2017.

Ny musikteater, SYRJÄ av Sauli Zinovjev. Photo: Jannike Back
Ny musikteater, Mii av Miika Hyytiäinen Photo: Jannike Back

SHOWCASE-
FESTIVAL

Showcase-föreställningarna är ett nedslag i projektprocessen, där du som publik får en unik möjlighet att påverka utvecklingen av nya musikteaterverk. Varje showcase är ca 20 minuter långt och utgör ett smakprov på de färdiga föreställningar som skall arbetas fram under den 3-åriga projektperioden. Efter varje föreställning blir det artist talks med feedback, där du kan diskutera med produktionsteamen, tycka till om konceptet och ge respons på upplevelsen. Dina åsikter ger värdefulla insikter som upphovsmakarna kan ha nytta av i showcasens vidareutveckling till färdiga produktioner.
Erik Söderblom fungerar som Showcase-festivalens konstnärliga ledare.


Se video på youtube

SHOWCASE 1: Arachne

Av Sebastian Hilli & Maria Kallio.

SHOWCASE 2: Syrjä

Av Sauli Zinovjev.

SHOWCASE 3: mii

Av Miika Hyytiäinen.

SHOWCASE 4: Skulptören

Av Eero Paalanen & Ulriikka Heikinheimo.