NY MUSIKTEATER ÄR INNOVATIVT NYTÄNKANDE HÅLLBART

VAD ÄR NY MUSIKTEATER?

Projektet NY musikteater vill skapa nya hållbara produktionsprocesser för musikteater samt erbjuda unga lovande kompositörer och skribenter en plattform där de kan utveckla sitt konstnärskap.

Inom ramen för Svenska Kulturfondens specialsatsning för teaterkonst beviljades Yrkeshögskolan Novias Enhet för Forskning och Utveckling i Jakobstad ett 3- årigt projektunderstöd med syfte att utmana musikteaterfältet i Finland och utveckla det i en ny riktning.

Med detta projekt önskar vi spränga gränserna för vad musikteater kan vara och bana väg för nya musikteaterformer i Finland.